• Svimmelhet

  • Behandling av svimmelhet.

    Her ved klinikken Akupunktur Alliansen behandler vi også pasienter som sliter med svimmelhet. Dette er en ganske vanlig nevrologisk lidelse i det norske samfunn. Eldre mennesker er mest utsatt for svimmelhet. Forskning viser at ca. 20 til 30 % av den norske befolkningen har slitt med svimmelhet i perioder. Det kan være mange forskjellige årsaker til svimmelhet. Stress, nevrologiske sykdommer, lavt blodtrykk, alkohol misbruk, bivirkninger av medikamenter, nakke problemer, diabetes og øresykdommer for å nevne noen.

    Behandling : Antall behandlinger varierer. Pasientes alder og fysiske tilstand, årsaken til svimmelheten og hvor lenge pasienten har slitt med svimmelheten er alle faktorer som medvirker til å avgjøre hvor mange behandlinger som er nødvendig for at pasienten skal bli bra / bedre.

    Akupunktur Alliansen kan vise til gode resultater når det gjelder behandling av svimmelhet.