• Stress

  • Akupunktur som behandling av Stress:

    Stress er noe vi alle kan slite med fra tid til annen. Akupunktur er ofte brukt  for å fjerne stress.

    Stress kan føre til at kroppen kommer i ubalanse, og da kan akupunktur være til god hjelp uten bruk av medisiner. Akupunktur  kan ha en beroligende og harmoniserende effekt på flere av kroppens systemer. Den kan balanserer både hormonsystemet og imunsystemet og på energien generelt i kroppen, slik at pasienten ofte kan oppleve bedret livskavlitet. 

    I dagens samfunn opplever mange å være i en konstant tidsklemme. Dette fører til stress, som kan få store konsekvenser for vår helse. Stress kan være årsaken til mange forskjellige problemer, som f. eks. konsentrasjonsvansker, søvnproblmer, høyt blodtrykk, spenningshodepine, muskel smerter, depresjon, avhengighet  osv.

    Akupunktur Alliansen kan vise til gode resultater i behandlingen av stressrelaterte problemer.