• Hetetokter

  • Hormontilskudd mot plager i kvinners overgangsalder er kan være forbundet med helserisiko, mange kvinner ser etter alternativer måter å få bukt med sine problemer på.

    Enkelte studier og klinisk erfaring viser at akupunktur har effekt mot hetetokter i overgangsalderen. Akupunktur er en trygg behandlingsform, når den er utført av kompetente utøvere.

    Forskere fra Tromsø, Bergen og Oslo har nå undersøkt om akupunktur hjelper mot menopauseplager. Når vi har undersøkt effekten av tradisjonell kinesisk medisinsk akupunktur, slik den utføres i praksis, viser resultatene at akupunkturbehandling gitt i tillegg til livsstilsråd, ofte gir en klinisk relevant reduksjon i frekvens og intensitet av hetetokter. Noe som igjen fører til økt livskvalitet hos kvinner som sliter med hetetokter og andre overgangsplager.

    Akupunktur Alliansen kan visse til gode resultater i behandling av hetetokter og andre overgangsplager.